Home >> ............ >> Cina (14) >> Michelin - Chengdu 2022


Michelin - Chengdu 2022


0 "Tre Stelle"(***) - 1 "Due Stelle"(**)
8 "Una Stella"(*)
2022 Chengdu Michelin Restaurant Guide | Chengdu-Expat.com
Guida Michelin Chengdu (Sichuan) 2022 (9 Gennaio 2022) - 1° Edizione
(
MICHELIN Restaurants – the MICHELIN Guide)
Per maggiori informazioni sui Punteggi applicati dalla Guida Michelin
clicca su: Michelin - I Punteggi
my chinese notebook . . .: Chengdu, Sichuan

Yu Zhi Lan – Chengdu - a MICHELIN Guide Restaurant

Yu Zhi Lan (Chengdu)

DUE STELLE (1)

Yu Zhi Lan
Lan Guijun Cuisine Sichuan
No. 1, 24 Changfa Street, Chengdu - Tel. +86 2862491966

UNA STELLA (8)

Chaimen Hui
(chaimencanyin.com) Cuisine Sichuan
289 Jiaozi Avenue, Chengdu - Tel. +86 2880803377

Chengdu Restaurant
(cqxtx.com.cn)  Cuisine Cantonese
No. 46-1, Section 4, Renmin South Road, Chengdu - Tel. +86 2883389691

Fang Xiang Jing
Cuisine Sichuan
16 Majia Garden Road, Chengdu - Tel. +86 2864601181

Ma's Kitchen
Cuisine Sichuan
1 East Kangshi Street, Chengdu - Tel. +86 2864231923

Mi Xun Teahouse
(The Temple HouseCuisine Vegetarian
81 Bitieshi Street, Chengdu, 610021 - Tel. +86 2862974193

Silver Pot
Cuisine Sichuan
300 Jiaozi Avenue, Chengdu - Tel. +86 2865777598

Song Yun Ze
Yongchao Su  Cuisine Sichuan
8 Liuli Road, Chengdu - Tel. +86 2861197776

Xu's Cuisine
Cuisine Sichuan
No. 1, Block 8, Building & Greenwich Plaza, 1 Wangjiang Road, Chengdu - Tel. +86 2885291388